Какво означава думата...

Дума ли е аванпост?

Какво означава думата аванпост?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново