Какво означава думата...

Дума ли е аванпоста?

Какво означава думата аванпоста?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново