Какво означава думата...

Дума ли е аванпостът?

Какво означава думата аванпостът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново