Какво означава думата...

Дума ли е авиоаса?

Какво означава думата авиоаса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново