Какво означава думата...

Дума ли е авиоасът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата авиоасът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"