Какво означава думата...

Дума ли е авиобоса?

Какво означава думата авиобоса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново