Какво означава думата...

Дума ли е авиобосът?

Какво означава думата авиобосът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново