Какво означава думата...

Дума ли е авиобранш?

Какво означава думата авиобранш?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново