Какво означава думата...

Дума ли е авиобранша?

Какво означава думата авиобранша?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново