Какво означава думата...

Дума ли е авиобраншът?

Какво означава думата авиобраншът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново