Какво означава думата...

Дума ли е авиоградът?

Какво означава думата авиоградът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново