Какво означава думата...

Дума ли е авиоджет?

Какво означава думата авиоджет?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново