Какво означава думата...

Дума ли е авиоджетът?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата авиоджетът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"