Какво означава думата...

Дума ли е авиодъжд?

Какво означава думата авиодъжд?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново