Какво означава думата...

Дума ли е авиодъжда?

Какво означава думата авиодъжда?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново