Какво означава думата...

Дума ли е авиодъждът?

Какво означава думата авиодъждът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново