Какво означава думата...

Дума ли е авиоклуба?

Какво означава думата авиоклуба?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново