Какво означава думата...

Дума ли е авиоклубът?

Какво означава думата авиоклубът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново