Какво означава думата...

Дума ли е авиопарк?

Какво означава думата авиопарк?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново