Какво означава думата...

Дума ли е авиопарка?

Какво означава думата авиопарка?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново