Какво означава думата...

Дума ли е авиополк?

Какво означава думата авиополк?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново