Какво означава думата...

Дума ли е авиорейс?

Какво означава думата авиорейс?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново