Какво означава думата...

Дума ли е авиорейса?

Какво означава думата авиорейса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново