Какво означава думата...

Дума ли е авиорейсът?

Какво означава думата авиорейсът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново