Какво означава думата...

Дума ли е авиоспорт?

Какво означава думата авиоспорт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново