Какво означава думата...

Дума ли е авиоспорта?

Какво означава думата авиоспорта?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново