Какво означава думата...

Дума ли е авиоспортът?

Какво означава думата авиоспортът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново