Какво означава думата...

Дума ли е авиотурът?

Какво означава думата авиотурът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново