Какво означава думата...

Дума ли е авиофлот?

Какво означава думата авиофлот?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново