Какво означава думата...

Дума ли е авиофлота?

Какво означава думата авиофлота?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново