Какво означава думата...

Дума ли е автокран?

Какво означава думата автокран?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново