Какво означава думата...

Дума ли е автопаркът?

Какво означава думата автопаркът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново