Какво означава думата...

Дума ли е автоплуговете?

Какво означава думата автоплуговете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново