Какво означава думата...

Дума ли е автоплугът?

Какво означава думата автоплугът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново