Какво означава думата...

Дума ли е автостопове?

Какво означава думата автостопове?

+мн. автосто`пове, два) автосто`па, +м.
#1 Автоматична спирачка.
#2 Само +ед. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил с вдигане на ръка и специален жест. Пътувам на автостоп.

AI тълкуване

ново