Какво означава думата...

Дума ли е агитпункт?

Какво означава думата агитпункт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново