Какво означава думата...

Дума ли е агитпунктовете?

Какво означава думата агитпунктовете?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново