Какво означава думата...

Дума ли е агитпунктът?

Какво означава думата агитпунктът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново