Какво означава думата...

Дума ли е адове?

Какво означава думата адове?

а`дът, а`да, +мн. а`дове, два) а`да, +м.
#1 Само +ед. Според религиозните представи — мястото, където душата на грешника след смъртта му се подлага на вечни мъки; пъкъл, преизподня.
#2 +Прен. Място, където пребиваването е мъчително, непоносимо, пълно с ужаси.
#3 +Прен. Само +ед. Крайно мъчително душевно състояние.

AI тълкуване

ново