Какво означава думата...

Дума ли е аероклуба?

Какво означава думата аероклуба?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново