Какво означава думата...

Дума ли е аероклубът?

Какво означава думата аероклубът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново