Какво означава думата...

Дума ли е аеропорт?

Какво означава думата аеропорт?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново