Какво означава думата...

Дума ли е аеропорта?

Какво означава думата аеропорта?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново