Какво означава думата...

Дума ли е акростиха?

Какво означава думата акростиха?

+м., само +ед. +Спец. Стихотворение, в което началните букви от всеки ред съставят дума или фраза.

AI тълкуване

ново