Какво означава думата...

Дума ли е актовете?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата актовете?

а`ктът, а`кта, +мн. а`ктове, два) а`кта, +м.
#1 Единично действие, постъпка, проява. Речев акт. Терористичен акт.
#2 +Спец. Постановление, закон, документ с юридическо, държавно или обществено значение. Законодателен акт. Акт за раждане. Обвинителен акт.
#3 +Остар. Част от драматическо произведение; действие. Пиеса в три акта.
#4 +Остар. Училищно тържество в края на учебната година.
#5 +Спец. Изображение на голо човешко тяло в изобразителното изкуство. Вечерен акт.
+прил. [[а`ктов]], а`ктова, а`ктово, +мн. а`ктови във 2 и 4 знач.). Актова зала.
* Нотариален акт. — Документ за собственост на имот.
* Полов акт. — Полово сношение.