Какво означава думата...

Дума ли е амперчаса?

Какво означава думата амперчаса?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново