Какво означава думата...

Дума ли е амперчасът?

Какво означава думата амперчасът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново