Какво означава думата...

Дума ли е анкерпластът?

Какво означава думата анкерпластът?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново