Какво означава думата...

Дума ли е антишок?

AI тълкуване

ново

Какво означава думата антишок?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"