Какво означава думата...

Дума ли е антишока?

Какво означава думата антишока?

Няма въведено обяснение за тази дума, изпробвай "AI тълкуване"

AI тълкуване

ново